Kalendarz szkoleń

01.10.2022

50 Zabaw Animacyjnych w Praktyce – Warszawa

08.10.2022 

Animacja Czasu Wolnego – Wrocław

22.10.2022

Tańce Animacyjne – Katowice

05.11.2022

Animacja Czasu Wolnego – Warszawa

18-21.11.2022

Obóz Animacyjny – Katowice

26.11.2022

Animacja Zabaw Dziecięcych – Poznań

26.11.2022

50 Zabaw Animacyjnych w Praktyce – Kraków